Address: Riddargatan 12, Stockholm 08-6114300

Tester

Funktionsanalys
Functional Movement Screen är ett ranking- och betygssystem för att dokumentera och utvärdera rörelser som är viktiga för normal funktion. Genom att screena dessa rörelsemönster kan vi identifiera eventuella funktionella begränsningar. Begränsningar i basala rörelsemönster reducerar effekten av din träning. Hjärtat av systemet är Functional Movement Screen´s poängsystem, vilket hjälper till att precisera problemet och följa utvecklingen. Fördelar av att använda FMS:* Skapar en funktionell bas att följa din utveckling* Ökar din funktionella funktion och prestationsförmåga* Hjälper till att minska risken för skada vid träning och idrottsutövande* Identifierar fysiska begränsningar, svagheter och assymetrier* Förbättrar funktionella rörelsemönster med enkla korrektiva övningarReferenser som använder sig av FMS:* Stanford University* University of Georgia* University of Texas* University of Wisconsin* University of Virginia* Montreal Canadians * Anaheim Mighty Ducks* Carolina Hurricanes* Indiana Pacers* Chicago Bulls* Oakland Raiders* Indianapolis Colts* Buffalo Bills

Kroppsmätning
Quadscan ifrån Bodystat testar din kroppssammansättning med hjälp av bioelektrisk impedans. Det är en väldigt smidig och exakt mätmetod där vi får fram:* Kroppsfett* Fettfrimassa* Intracellulär vätska* Extracellulär vätska* Basal ämnesomsättning. Normvärden finns där vi kan jämföra dina värden mot optimala värden för just dig. Detta är en mycket smidig metod att se vilken effekt träningen får på din kropp.

Konditionstester
Konditionstester gör vi på Peak Bike ifrån Monark. Vi testar två olika parametrar:* Aerobförmåga (grundkondition)* Anaerobförmåga (power, uthållighet)Cykeln är direktkopplad till en dator där vi kan följa ditt test och göra korrigeringar under testets gång, för att anpassa belastning m.m. just för dig. Dina värden kan jämföras med normer, för att se hur du ligger till i förhållande till din åldersgrupp m.m.

Hållningsanalys
Som första klinik i Sverige kan vi nu erbjuda BioPrint!
BioPrint är en unik analysmetod när det gäller hållning.

Hållningen är oerhört viktigt men tyvärr ofta förbisedd. Den kan jämföras med grunden/stommen på ett hus.
Om stommen är murken, svag, felbyggd m.m., ja då kommer huset aldrig vara stabilt.
Är man dock stabil och har den rätta hållningen, ja då kan man bygga på hur mycket som helst.

Det tog nästan 11 år av vetenskaplig forskning och programmering att utveckla detta analysverktyg som
tilllåter oss att göra analyser och utvärderingar av din hållning.
Systemet räknar ut en mängd olika variabler som påverkar kompressionskrafter, avvikelser från horisiontala och
vertikala riktlinjer samt kroppens tyngdcentrum.

Så här går en analys till:
1) Markörer fästs på 26 anatomiska punkter
2) Det tas 4 bilder från olika vinklar mot ett rutnät
3) Dina bilder analyseras med hjälp av ett program och åtgärdsprogram läggs upp

Det rekommenderas starkt att en uppföljning görs efter 8-12 veckor för att se om någon förbättring har skett.

Börja från grunden, ta hand om din hållning!

Mer info 08 – 611 43 00 alt. info@ucsp.se