Hantering av personuppgifter

GDPR

I och med dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft fredag den 25 maj 2018 uppdaterade vi våra kundregister och vår personuppgiftspolicy.

Uppdateringarna speglar de höga standarderna som fastställts av dataskyddsförordningen (GDPR). Denna samling av artiklar är godkända inom EU och träder i kraft den 25 maj och ersätter den gamla personuppgiftslagen.

Personuppgiftsansvarig

Under Construction Sweden AB (org.nr. 556755-6443) är bolaget som driver UCSP och det är vi som är ansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med att du bokar in tid hos oss för att utnyttja våra tjänster.

Två separata kundregister

Vi har två separata kundregister för vår verksamhet.

Det första kundregistret ligger hos vår bokningstjänst. Det är till för att utföra tidsbokningar av tjänster hos oss samt för att spara bokningshistorik.

Det andra kundregistret ligger hos vår nyhetsbrevstjänst. Det är till för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Båda leverantörerna i fråga uppfyller i sin tur kraven i dataskyddsförordningen GDPR.Observera att genom att avregistrera dig för utskick av nyhetsbrev raderas dina uppgifter endast i vår nyhetsbrevstjänst. Önskar du även att dina uppgifter ska tas bort från vårt bokningstjänst behövs det att ni kontaktar oss för att utföra detta manuellt. För mer information kring detta kolla längst ned i detta brev.

 

1a. Lagring av personuppgifter vid tidsbokning

För att uppfylla avtalet om tjänster du beställer från oss.

Behandlingar som utförs
– Skapa en bokning i ett digitalt bokningssystem
– Kommunicera med dig angående bokningen, bl.a. genom utskick av e-post/SMS-påminnelser och kontakt vid nödvändiga ändringar

Kategorier av personuppgifter
– Namn
– Kontaktuppgifter
– Typ av tjänst du har beställt och detaljer kring tjänstens utförande
– Personnummer

Laglig grund
Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt den överenskommelse vi träffar. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig tillgång till tjänsten.

1b. Lagring av bokningshistorik

För att kunna planera verksamheten utifrån bokningsstatistik.

Behandling som utförs
– Lagring av bokningar och köp som har skapats för dig i samband med att du har använt våra tjänster

Kategorier av personuppgifter
– Namn
– Kontaktuppgifter
– Bokning, köp och liknande
– Typ av tjänst du har beställt

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna planera vår verksamhet. Därför sparar vi dessa uppgifter.

Lagringsperiod
Namn, kontaktuppgifter och bokningshistorik sparas som längst i 24 månader efter att du nyttjat våra tjänster.

2. Lagring av bokningshistorik för utskick

För att marknadsföra våra tjänster.

Behandling som utförs
– Utskick av erbjudanden, nyhetsbrev och information via e-post eller SMS

Kategorier av personuppgifter
– Namn
– Kontaktuppgifter

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter till dig som varit kund hos oss under begränsad tid. Du har alltid möjlighet att när som helst begära att du inte vill ta emot nyhetsbrev och erbjudanden genom att meddela oss.

Lagringsperiod
Uppgifterna sparas som längst i 24 månader.

Hur samlar vi in uppgifterna?
Personuppgifterna kan vi få in på följande sätt:
– Då du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/ EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Dina rättigheter som registrerad

Du äger rätt att
– Begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag)
– Att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter
– Invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
– Få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet)
– Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet

Kontaktinformation
Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakt oss på:

Kontaktperson: Heidi Laurentinsson
E-post: heidi@ucsp.se
Telefon: 08-611 43 00