Behandlingsfilosofi

Behandlingsfilosofi

Vi på UCSP arbetar i ett team med naprapati/kiropraktik, massage, individuell och personlig träning samt hjälp med kostförändringar när det gäller att förebygga besvär som till exempel stelhet och muskelspänningar, muskulära svagheter, krämpor och värk, långvarig stress, ångest, depressioner, under-/övervikt och som resurs vid akuta symtom som exempelvis ryggskott, ischias, nackspärr, huvudvärk, panikångest mm.
Vi ser kroppen som en och samma enhet där allt hänger samman. Stress kan påverka kroppen negativt i olika former, som till exempel muskulära spänningar, smärta, högt blodtryck, höga nivåer av stresshormoner, förändrat andningsbeteende etc. Olika stressorer kan vara fysiska i form av segmentella dysfunktioner (av vissa kallat låsningar), kompensatoriska rörelsemönster, muskulära obalanser mm, men andra stressorer kan vara kemiska beroende på vad vi stoppar i oss i matväg. Utöver dessa två stressorer spelar ytterligare en bot stor roll. Hur belastad är den mentala biten? Lever vi i ett för högt tempo? Ger vi oss själva tid för återhämtning?
På UCSP kan du få hjälp. Grundlig hjälp.

Vår naprapatiska filosofi i korthet

Våra naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen, samt inte minst, ett effektivare nervsystem, minskade stressreaktioner och en minskad risk för sjukdom. Naprapatin kan därefter handla om att lägga upp ett individuellt anpassat rekryterings-/träningsprogram just för dina mål eller besvär. Antingen med naprapaten, eller i samarbete med någon av våra personliga tränare. Här arbetar man med olika sorters screeningar och metoder för att hitta svaga länkar i kroppens funktion samt ibland även med hjälp av Red Cord, ett enormt effektivt tränings- och rehabiliteringsredskap.
Mjukdelsbehandling kommer in både i ett behandlande syfte, och som förebyggande åtgärd. Mjukdelsbehandling i form av till exempel massage, töj eller nålar är ett ypperligt komplement till både manuell behandling, men även träning. Behandlingen möjliggör en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör behandlingsformen intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Denna helhetssyn är själva kärnan i vår behandlingsfilosofi.

Vi ser helheten

Naprapaterna hos oss på UCSP utgår bl.a ifrån en fempunktslinje i kroppen, när vi inspekterar våra patienter. Denna linje som skall gå från örat, genom axelleden, genom höftleden, genom knäleden och sluta strax framför fotleden.
Om man tappar denna funktionslinje i kroppen kommer kroppens bindväv att förändras enligt de nya förutsättningarna. Ju mer du t.ex sjunker ihop, desto svårare blir det att räta ut sig. Din rörelsefunktion i kroppen blir förändrad och dina muskler får jobba hårdare för att upprätthålla en funktionalitet och balans i kroppen. Kroppen hamnar i ett kompensatoriskt rörelsemönster. Behandlingens syfte är att avlägsna de hinder som stör din självläkning. Genom att återställa normal ledrörlighet i alla leder och återskapa möjlighet till normal funktion i kroppen vill vi påverka kroppen åt rätt håll, men inte mer, och sedan låta den läka och stärkas.
Vi ger kroppen förutsättningarna, du ger den tiden!

Rörligheten hos patienten

Kroppen har sin rörlighet tack vare alla leder som finns i vårt skelett. Utan lederna, ingen rörlighet.
Men, det förutsätter att vi använder och belastar kroppen. I vårt nutida samhälle sitter vi mesta delen av tiden, vilket medför en inskränkt rörlighet i våra leder. Den nedsatta rörligheten begränsas snart ännu mer av bindväven som har en viss förmåga att anpassa sig efter sin omgivning. Att din muskulatur sedan blir tvungen att jobba hårdare pga din egen stelhet, är något vi tar hänsyn till i undersökningen.

Muskelstyrka testas

För att kroppen ska kunna röra sina leder måste man ha något som skapar den aktivitet som krävs. Detta skall utföras av muskulaturen. Funktionalitet i muskulaturen, är när alla muskler får rätt nervsignaler från ditt nervsystem och arbetar i synk med varandra. Rätt muskel skall utföra rätt rörelse i rätt tid, med lagom avvägd styrkeinsats (som balanseras av nervsystemet). Har man obalans i muskulaturen, har man troligtvis även något problem med signalerna från nervsystemet, och då kommer kroppen att gå med ständiga spänningar. Här är största orsaken till varför stretching INTE fungerar i det syfte man tror. Går man för länge med denna obalans tvingas bindväven in i förändring och man blir stel i kroppen. Bindväven adapteras/anpassas. Här kan krävas att funktionen i nervsystemet återställs INNAN du kan få ut någon mer betydande effekt av din stretch.

Nerver styr hela kroppen

Den absolut viktigaste faktorn som styr vår kropp är hjärnan med sin ryggmärg och i förlängningen nerver med sin styrning av kroppens alla funktioner. Kroppens alla delar styrs på detta sätt. Bindväven penetreras regelbundet över hela sin yta med nerver.
Hjärnan styr allt i kroppen, och kroppen har till uppgift att hela tiden mata hjärnan med information om hur kroppen mår, vad kroppen gör och var kroppen är. All denna information transporteras via vårat nervsystem.

Ett exempel: Om kroppen hamnar i ett känslomässigt tillstånd som man har svårt att hantera kommer kroppen att skicka signaler ut i nervsystemet med förmedling även till bindväven som kommer att dra ihop sig.
(Hur många gånger har du sett någon överlycklig person vara hukad och ihopsjunken, eller om vi vänder på det; någon väldigt ledsen och nedstämd person gå rakryggad och uppsträckt. Kroppen kurar gärna ihop sig ”negativa” tillstånd.)

Kan man integrera punkterna ovan till en bra rygg- och nackbehandling så får man en bra start till ett fungerande liv utan ryggskott och nackproblem.

Normalisering av skyddsreflexer

Vid behov normaliseras skyddsreflexer som blivit kontraproduktiva (uppreglerade skyddsreflexer). Det är viktigt eftersom de kan leda till att smärttillstånd uppstår eller förvärras, de skapar spänningar och stör koordination. De uppreglerade skyddsreflexerna neutraliseras genom att vi använder stimuli som skapar en motsatt signal till reflexen, t ex genom att låta dig göra rörelser som är motsatsen till reflexen, mot ett motstånd som hastigt släpps. Nyckelställen palperas för att se vilka rörelser som behövs bäst. Efteråt testar vi igen för att se att reflexen neutraliserats.
Metoden bygger på den senaste forskningen om kronisk smärta, sensitisering och smärtmodulering.  Evidensbasen utgörs idag av ca 450 studier.
Metoderna som vi ffa använder oss av på UCSP är:
• Manipulation/justering (huvudsakligen med så kallad Thompson Droppteknik. En mycket skonsam teknik där ”knaket” ej är i fokus.)
• Normalisering av skyddsreflexer så starka att de blivit kontraproduktiva
• Mjukdelsbehandling, massage, pressur, nålar
• Aktiveringsträning / Muskelrekrytering
Klinikens helhetstänk innefattar både det fysiska (kroppen), det kemiska (kosten) och det mentala (psyke).

PRIS Naprapati

800 kr

INTRESSERAD?

Är du intresserad av att börja träna med oss?

Fyll i dina uppgifter i vårt intresseformulär så återkommer vi till dig med mer information.