Workshop med Sebastian vid fyra tillfällen.

Vill du öka prestation, rörlighet och förebygga skador så är det här för dig. 

Datum: 

21 sept, 28 sept, 5 okt, 12 okt. 

För mer info kontakta receptionen: 

reception@ucsp.se